Björkskog II
akvarell, 47×56 cm

Jag vill tacka skogen
Som gett mig så mycket
Den gav mig träden
Och gav mig grenarna


Jag vill tacka vintern
Som gett mig så mycket
Den gav mig ljuset
Och gav mig skuggorna

Jag vill tacka internet
Som gett mig så mycket
Den gav mig instagram
Och gav mig facebook

***